Køberrådgivning.

HUSK ADVOKATFORBEHOLD I KØBSAFTALEN - HVIS IKKE DER ER ADVOKATFORBEHOLD, HAR JEG IKKE MULIGHED FOR AT GODKENDE HANDLEN. 

Jeg har i mange år dagligt  beskæftiget mig med rådgivning indenfor køb og salg af fast ejendom, og jeg har derfor stor ekspertise indenfor området.

Min rådgivning omfatter gennemgang af købsaftalen og handlens øvrige bilag, samt korrespondance med de i sagen involverede parter, gennemgang eller anmeldelse af det elektroniske skøde i handlen samt gennemgang af refusionsopgørelsen.

I forbindelse med gennemgangen af handlens dokumenter drøftes købers familiemæssige forhold, og der rådgives om eventuelt behov for samejeoverenskomst, testamente og ægtepagt.

Sælgerrådgivening

Dokumenter gennemgås, gennemgang eller udarbejdelse af handelsdokumenterne, gennemgang eller kontrol af refusionsopgørelse.