FAMILIERET

Skilsmisse og bodeling

En skilsmisse er ofte vanskelig at overskue – både følelsesmæssigt og praktisk. Derfor er det en god idé, at du allierer dig med en advokat med indgående kendskab til reglerne for ægtefælleskifte, idet I herved sikre jer at I kommer videre – hver for sig – på bedst mulig vis.

Når du skal skilles medfører det en række retlige konsekvenser. Hvis der er formuefællesskab i ægteskabet, skal der ske en ligedeling af jeres aktiver. Hvis I har indgået en ægtepagt om særeje, skal der tages højde herfor ved skiftets behandling.

Jeg har mange års erfaring med rådgivning i skilsmissesager og udarbejdelse af bodelingsoverenskomster og boopgørelser. Jeg tilbyder kompetent rådgivning indenfor samtlige aspekter af ægtefælleskiftet.

 

Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær

En samlivsophævelse skaber ofte usikkerhed og konflikter i relation til dine børn. Med min hjælp kan du få afklaring og rådgivning vedrørende retsreglerne om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær, samt bistand i forbindelse med behandling af retssager herom.

 

Ægtepagter – aftale om særeje

Når to personer indgår ægteskab med hinanden, vil der automatisk være formuefællesskab i ægteskabet, såfremt andet ikke er aftalt. Formuefællesskabet indebærer, at der skal ske en ligedeling af ægtefællernes aktiver i tilfælde af separation, skilsmisse eller død.

Denne ordning er ikke hensigtsmæssigt for alle, og derfor kan det være en god idé at udarbejde en ægtepagt om særeje. Udfærdigelse af en ægtepagt giver afklaring for fremtiden og ro i sindet. Med min hjælp får I kyndig vejledning om den mest hensigtsmæssige løsning i jeres givne situation.


Ugifte samlevende

Hvis man vælger at leve sammen som ugifte samlevende, er der en række forhold man skal være opmærksom på - særligt hvis man har børn med hinanden eller har erhvervet fast ejendom sammen.

Jeg anbefaler at der udarbejdes en samejeoverenskomst vedr. den faste ejendom, hvoraf det klart fremgår hvad der skal ske med ejendommen, såfremt I måtte gå fra hinanden på et senere tidspunkt.

Mange tror fejlagtigt at man har arveret efter hinanden, når blot man har boet på samme adresse i en vis periode, eller har børn med hinanden. Dette er ikke tilfældet og derfor bør ugifte samlevende overveje, at få udarbejdet et testamente for at opnå arveret efter hinanden.