Familieret 

Advokatfirmaet Line Meldgaard-Heilesen yder en række rådgivning indenfor familieret. Private sager som for eksempel skilsmisse og forældremyndighed kan ofte være svære at overskue - både følelsesmæssigt og praktisk. Allierer du dig med en advokat, kan processen bliver nemmere at komme igennem. 

Skilsmisse og bodeling

En advokat har et indgående kendskab til reglerne for ægtefælleskifte. I kan på den måde sikre, at I kommer videre – hver for sig – på bedst mulig vis.

Advokatfirmaet Line Meldgaard-Heilesen har mange års erfaring med rådgivning i skilsmissesager og udarbejdelse af bodelingsoverenskomster og boopgørelser. Jeg tilbyder en kompetent rådgivning indenfor samtlige aspekter af ægtefælleskiftet.

Når du skal skilles, medfører det en række retlige konsekvenser. Er der formuefællesskab i ægteskabet, skal der ske en ligedeling af jeres aktiver. Hvis I har indgået en ægtepagt om særeje, skal der tages højde for netop det ved Skifterettens behandling.


Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær

En samlivsophævelse skaber ofte usikkerhed og konflikter i relation til dine børn. Med min rådgivning kan du få afklaring vedrørende retsreglerne om forældremyndighed. Jeg kan derudover rådgive barnets bopæl og samvær, samt bistand i forbindelse med behandling af retssager herom.


Ægtepagter – aftale om særeje

I et ægteskab er der altid et formuefællesskab, såfremt I ikke har aftalt andet. Det indebærer, at der skal ske en ligedeling af ægtefællernes aktiver i tilfælde af separation, skilsmisse eller død.

Denne ordning er ikke hensigtsmæssigt for alle, og derfor kan det være en god idé at udarbejde en ægtepagt om særeje. En ægtepagt giver afklaring for fremtiden og ro i sindet. Advokatfirmaet Line Meldgaard-Heilesen giver kyndig vejledning om den mest hensigtsmæssige løsning for jeres situation.


Ugifte samlevende

Hvis man vælger at leve sammen som ugifte samlevende, er der en række forhold, man skal være opmærksom på - særligt hvis man har børn med hinanden eller har erhvervet fast ejendom sammen.

Jeg anbefaler, at der udarbejdes en samejeoverenskomst vedrørende den faste ejendom, hvoraf det klart fremgår, hvad der skal ske med ejendommen, såfremt I måtte gå fra hinanden på et senere tidspunkt.

Mange tror fejlagtigt, at man har arveret efter hinanden, når blot man har boet på samme adresse i en vis periode, eller har børn med hinanden. Dette er ikke tilfældet, og derfor bør ugifte samlevende overveje at få udarbejdet et testamente for at opnå arveret efter hinanden.