FAMILIERET

Skilsmisse og bodeling

En skilsmisse er ofte vanskelig at overskue – både følelsesmæssigt og praktisk. Det er derfor en god idé, at du allierer dig med en advokat, der har et indgående kendskab til reglerne for ægtefælleskifte. I sikrer herved, at I kommer videre – hver for sig – på bedst mulig vis.

Når du skal skilles, medfører det en række retlige konsekvenser. Er der formuefællesskab i ægteskabet, skal der ske en ligedeling af jeres aktiver. Hvis I har indgået en ægtepagt om særeje, skal der tages højde for netop det ved Skifterettens behandling.

Jeg har mange års erfaring med rådgivning i skilsmissesager og udarbejdelse af bodelingsoverenskomster og boopgørelser. Jeg tilbyder en kompetent rådgivning indenfor samtlige aspekter af ægtefælleskiftet.

 

Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær

En samlivsophævelse skaber ofte usikkerhed og konflikter i relation til dine børn. Med min hjælp kan du få afklaring og rådgivning vedrørende retsreglerne om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær, samt bistand i forbindelse med behandling af retssager herom.

 

Ægtepagter – aftale om særeje

Når to personer indgår ægteskab med hinanden, vil der automatisk være formuefællesskab i ægteskabet, såfremt andet ikke er aftalt. Formuefællesskabet indebærer, at der skal ske en ligedeling af ægtefællernes aktiver i tilfælde af separation, skilsmisse eller død.

Denne ordning er ikke hensigtsmæssigt for alle, og derfor kan det være en god idé at udarbejde en ægtepagt om særeje. En ægtepagt giver afklaring for fremtiden og ro i sindet. Med min hjælp får I kyndig vejledning om den mest hensigtsmæssige løsning i jeres givne situation.


Ugifte samlevende

Hvis man vælger at leve sammen som ugifte samlevende, er der en række forhold, man skal være opmærksom på - særligt hvis man har børn med hinanden eller har erhvervet fast ejendom sammen.

Jeg anbefaler, at der udarbejdes en samejeoverenskomst vedrørende den faste ejendom, hvoraf det klart fremgår, hvad der skal ske med ejendommen, såfremt I måtte gå fra hinanden på et senere tidspunkt.

Mange tror fejlagtigt, at man har arveret efter hinanden, når blot man har boet på samme adresse i en vis periode, eller har børn med hinanden. Dette er ikke tilfældet, og derfor bør ugifte samlevende overveje at få udarbejdet et testamente for at opnå arveret efter hinanden.